Ett tips till Photoshop CC (även CS3-CS6)

Tips 143: Gör informationen du har mest nytta av mer lättillänglig

Längst ner under arbetsytan i Photoshop finns ett litet informationsfält. I grundläget syns filstorleken där. Men genom att klicka på den lilla pilen och välja ”visa” hittar du fler alternativ, bland annat dokumentdimensioner och färgprofil. Välj det som är mest praktiskt för just ditt arbete.

showinfo

Lämna ett svar

  • (publiceras inte)