Fotoretuschering / Bildmanipulation

Mattias Karlsson

Sammanfattning: Det är lätt att retuscha i Photoshop. Det kräver dock eftertanke då det kan ses som tveksam manipulering. I nyhetsmedier anses det etiskt fel medan det är vanligt inom reklam. Anledningarna till en retusch kan variera.

Mer på Moderskeppet

Tänk efter före

Retuschera: göra små förändringar av (bild) i förskönande syfte. - NationalEncyklopedin

För att underlätta språket mellan mig och er har jag gjort en avgränsning av ordet retusch. Här handlar det om bildmanipulation. När vi gör ljus och färgkorrigeringar är det oxå en form av retusch men vi kallar dem inte så för att kunna skilja dem åt.

När du retuscherar ett foto förändrar du verkligheten. En del skulle nog kalla det förvränger. Så du bör tänka till ordentligt innan du gör det. Varför retuscherar du? Vad är syftet och målet? Vilka bi-effekter kan hända? Lurar du någon för att uppnå dina syften?

Dock kan det finnas skäl till retusch. Jag själv brukar inte dra mig för att fixa till mina privata kort för att förvandla ett oanvändbart foto till ett värt att rama in.

Förenkla ett foto genom att retuschera bort

En vanlig form av retuschering är att du förenklar ditt foto för att lyfta fram motivet. Störande bakgrunder så som el-ledningar rätt genom landskapet eller den klassiska flaggstången som ser ut att växa upp genom huvudet på ditt motiv. Syftet är inte att ändra på fotot utan att lyfta fram det som faktiskt är motivet.

Figur1: Ett foto med borttagna element

Landskapsbild i Kroatien. Vanlig miss. När du koncentrerar dig på motivet får du med något annat. Här har en elledning hängt med för att sen plockas bort i Photoshop.

Figur2: Ett foto med ersatta element

Det vänstra fotot innehåller ett antal störande element, både i förgrunden och bakgrunden. Genom att restuchera ditt mer gräs och buskar kommer barnet fram och får ostört dominera motivet.

Sådana här ändringar kan anses som väldigt enkla i ett privat foto-album. De är vanliga inom marknadsföring där fotot måste vara perfekt.

Kombinera flera lyckade tagningar / Montage

När du är pressad i en fotosituation kan det vara svårt att få det där perfekta kortet. När kroppen är perfekt tittar huvudet åt fel håll, eller tvärtom.

I efterhand kan du med hjälp av Photoshop skapa ett montage av de olika tagningarna. Detta är ett vanligt sätt att lösa problemen. Alternativet hade ju varit att försöka igen och betala nytt modellarvode.

Figur3: Vilket foto är fejk?

Genom att lägga ögonen från ett foto ovanpå ett annat foto är montaget fixat. För att det inte ska bli tydligt smälts de båda ihop med en mjuk övergång. Ljuset är korrigerat på det nya ögonparet för att matcha det första ansiktet.

Figur4. Montage av två bilder

Två bilder tagna vid ungefär samma tillfälle och med samma solljus. Så uppstår det som ofta inte händer. Att både jag och min sambo hamnar på samma bild.

Etiska frågor kring montage

Tittar vi på de etiska bitarna kring montage kan det vara värt att lyfta fram följande som skedde under våren 2003.

I LA Times användes ett foto som var skapat utav två väldigt bra foton. Men för att få det där extra uppseendeväckande fotot monterades de både ihop. Detta upptäcktes och det blev en hel del rabalder runt omkring det. Se figur5.

De senaste två åren har just montage varit en diskussionsämne kring bildmanipulation. När Redbook Magazine gjorde det på Jennifer Aniston och på Julia Roberts gick de i taket. Läs om Anistons och Roberts retuschering.

Jag har även bloggat om det vid flera tillfällen.

Skönhetsretusch

Skönhetsretusch är den form av retuschering du oftast skriker om. "Brösten har gjorts större! Rynkorna är borttagna!" Idag görs detta i stor utsträckning inom alla branscher, med undantag för nyhetsfotografering. Det kan vara en kostsam process. Att ta bort lite finnar kanske görs på en kvart men att rätta till rumpan på någon kan ta mycket längre tid.

Figur6. Lite upp-touchning

Andreas på motivet har några födelsemärken i ansiktet. Dessa är bortplockade till höger.

Det finns få, om några gränser för vad du kan göra om du bara har bra original, gott om tid och inga moraliska spärrar.

Själv föredrar jag faktiskt lite upptouchning. Stillbilden gör ju att folk kan detaljstudera mig på ett sätt som kan kännas obekvämt. Så här skriver Kevin Ames författare till boken "Photoshop: The Art of Photographing Women":

"En fotograf stjäl en bråkdel av en sekund av en modells liv och fryser den för all framtid i hög upplösning, för vem som helst att undersöka och så länge de vill och hur nära inpå de vill. I livet rör människor på sig. Sällan är vi närmare än en halvmeter från dem. Varje möte är under en begränsad tid.Att retuschera och förbättra en stillbild är att försöka göra denna frusna bild av verkligheten, så levande som möjligt." Förkortat, läs hela avsnittet i min artikel "Lyft Fram Ansiktet".

Men det finns de som gärna tar i extra hårt. Plastigheten som uppträder när varenda millimeter i foto är utjämnat är ibland eftersträvandsvärt i modebranschen.

Figur8. Inte ett moln, så långt ögat kan nå...

Nån som sett en människa helt utan skavanker på riktigt nån gång? Smink har säkert löst merparten, tillsammans med ett välbalanserat ljus. Det som missades med hjälp av det, fixades säkert i Photoshop.

Den svenska kampanjen Flicka.org abetar mot bilder med budskap som försämrar självförtroendet och sätter orimliga ideal. Läs mitt blogginlägg: Kampanj visar upp före och efter retusch

Övningar

Ta fram albumet igen. Leta upp foton och dela upp dem i följande klasser:

  1. Omedvetna missar i fotot: Kameraremmen i vägen, en störande arm från någon utanför fotot .
  2. Opåverkarbara detaljer du vill ha bort: Likt figur1 och 2. Detaljer så som en flaggstång upp hur huvudet. En bil i bakgrunden etc som förstör men som aldrig hade gått att få bort vid själva fototillfället
  3. Skönhetsretuscheringar: Foton som är bra men som av skönhets-skäl skulle kunna korrigeras. Ex -den dagen var ingen bra dag för jag hade en finne på näsan...

Ordlista, svenska - engelska

Retuschering = Retouch

Webbresurser

Styrelsen för Psykologiskt Försvar, Rapport 181, Bildmanipulering, En mycket bra skrift som fördjupar inom ämnet.

Verktyg i Photoshop

  • Först om främst så är ju de verktyg som gäller i färg och ljuskorrigering intressant. Tillsammans med verktygen för markeringar.
  • För direkt retusch så är Klonverktyget (eng: clone tool), Healing brush och Patch effektiva. Dessa finner du i verktygspaletten.

Guider till Photoshop CS