Grundläggande färglära

Sammanfattning: Färg byggs upp av ett system baserat på de primära färgerna Röd-Grön-Blå och de sekundära färgerna Cyan-Magenta-Gul. Alla färger har en komplementfärg, som färgen står i direkt relation till.

Allt färgarbete med foton bygger på att du förstår lite om färger. Främst hur de hänger ihop och påverkar varandra. Så ha lite tålamod genom förklaringarna nedan så blir allt lättare efter det.

Det finns två sätt att se på färger och hur de hänger ihop: RGB och CMY.

Primära färger - RGB

De primära färgerna - Röd, Grön, Blå (RGB) - blandas för att skapa alla färger som finns.

En färg skapas genom att ljus i dessa färger blandas i en viss mängd. När alla tre tänds samtidigt blir det resulterande ljuset vitt. Ett exempel är din monitor och TV. Det krävs alltså en ljuskälla.

Figur1. RBG färgmodell. De primära färgerna.

Illustration av RGB färgmodell av Mattias Karlsson

De primära färgerna RGB blandas för att skapa alla andra färger. Titta i de områden där färgerna möts.

 1. Exempel: Röd + grön = gul.
 2. Exempel: Röd + grön + blå = vit.

Sekundära färger - CMY

De sekundära färgerna - Cyan, Magenta, Gul (CMY) - blandas för att skapa färger.

I vardagsspråk kallar vi Cyan för Turkos och Magenta för Lila.

Denna modellen bygger på att ljus absorberas/reflekteras. Ex: Ljus faller på ett papper. Vissa färger reflekteras upp till ditt öga andra absorberas av pappret. När alla tre finns samtidigt är resultatet svart. Utskrifter på papper är ett exempel på subtraktiv färg.

Figur2. CMY färgmodell. De sekundära färgerna.

Illustration av CMY färgmodell av Mattias Karlsson

De sekundära färgerna CMY blandas för att skapa alla andra färger. Titta i de områden där färgerna möts.

 1. Exempel: Magenta + cyan = blå.
 2. Exempel: Gul + magenta + cyan = svart.

Två modeller - samma tanke

Vi har alltså två olika modeller. Båda med tre färger för att blanda till alla andra färger.

 • Primära färger, RGB. Ljus av olika färg blandas. Exempel skärmar.
 • Sekundära färger, CMY. Ljus reflekteras eller absorberas. Exempel tryckt eller målat.

Komplementfärger är varandras motsatser

Blandar du två primära färger får du en sekundär. Blandar du två sekundära får du en primär. RGB och CMY hänger alltså ihop.

Figur3. Färgskapande i RGB och CMY.

Illustration av RGB och CMY färgmodell av Mattias Karlsson

Två primära blandas för att få en sekundär.

 1. Röd + Grön = Gul
 2. Grön + Blå = Cyan
 3. Blå + Röd = Magenta

Två sekundära blandas för att få en primär

 1. Cyan + Gul = Grön
 2. Magenta + Cyan = Blå
 3. Gul + Magenta = Röd

 

Detta skapar ett system där du alltid har en motpart till varje färg. En motpartsfärg är blandad av de andra två färgerna i systemet. Den kallas komplementfärg.

D.v.s. komplementfärgen till blå får du genom att blanda de båda andra RGB-färgerna, röd och grön = Gul.

Komplementfärgerna blir bundna till varandra. De blir direkta motsatser då de inte innehåller varandra för att kunna blandas till.

 • Gul innehåller Röd + Grön, men inte Blå.
 • Blå innehåller Cyan + Magenta, men inte Gul

Färghjulet visar komplementsfärgernas förhållande

Genom att rita upp komplementfärgerna på motsatt sida till varandra i en cirkel får vi det s.k. färghjulet. I figur4 syns det att komplementfärgen till blå, på motsatt sida, är gul.

Figur4. Färghjulet

Illustration av färghjulet färgmodell av Mattias Karlsson

Färghjulet har komplemnetfärgerna på motsatt sida om varandra. Ex: Blå på motsatt sida av gul.

Mitt emot varandra finns komplementfärgerna. Genom att rita en triangel med en färg som hörn så får du de två färger som skapar komplementfärgen.

 • Rätt över från blå finns dess komplementfärg gul.
 • En triangel med ena hörnet i blå ger de båda färger från vilken gul är uppbyggd = röd + grön .

Figur5. Blanda komplementfärgen utifrån modellen

Illustration av färghjulet färgmodell av Mattias Karlsson

En triangel visar att komplementfärgen till blå skapas utav röd och grön.

Färgkorrigering

Ljuset som belyser ett motiv samt miljön runt omkring som reflekterar ljuset ger ibland felaktiga färgtoner i bilden. Likaså kan vissa färger vara icke önskvärda i ett foto - t.ex. gult i tänder eller rött i ögon. Då behöver du färgkorrigera.

I systemet med komplementfärger får du grunden för att all färgkorrigering. Gul och blå är komplementfärger till varandra. Om ett foto är för blått finns det fyra vägar:

 1. öka mängden gult.
 2. öka mängden rött och grönt som gult är uppbyggt av.
 3. Minska mängden blått
 4. Minska mängden magenta och cyan som blått är uppbyggt av.

Resultatet blir detsamma. Minskad mängd blått blir automatiskt ökad mängd gult. Det är så färger fungerar.

Ett foto som är för blått blir alltså bra om du ökar mängden gult. Se figur 5.

Figur5. Färgkorrigerat foto

Färgkorrigerat foto av Mattias Karlsson

Fotot har ett blå missfärgning. Det blå tas bort genom att tillföra gult till bilden.

Här är det viktigt att se vad som händer. Varje händelse har alltså en mothändelse. Om din ambition är att ändra en färg så har du en direkt mothändelse i dess komplementfärg. ändrar du två färger samtidigt får du en annan förändring än du tänkt.

 • Minskat blått innebär alltid ökat gult. Ett foto kan alltså inte bli både mer gult och blått samtidigt.
 • ökat magenta och cyan samtidigt finns inte. ökningen blir då gul och det blir mindre blått.

Verktygen i Photoshop hjälper dig

Det finns en mängd verktyg för färgkorrigering i Photoshop. De ger liknande resultat men har lite olika avstamp.

Figur6. Photoshops verktyg för färgbalans

Photops verktyg för färgbalans

I färgbalans-verktyget blir det tydligt. Det går helt enkelt inte att minska blå utan att öka gul och vice versa.

Figur7. Photoshopverktyget variations

Photoshops verktyg för färgbalans

I variations har du färghjulet som utgångspunkt för redigeringar.

CMYK

En datorskrivare eller tryckpress är inte perfekt så utskrifter blir egentligen aldrig helt svarta. Därför har man lagt till svart som en extra färg i dessa. Därför kallas i utskriftsprocessen färgsystemet för CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK)

RGB-läge och CMYK-läge i Photoshop

När du arbetar i Photoshop arbetar du oftast i RGB-läge. Det betyder att Photoshop själv ser alla pixlar som en kombination av Röd Grön Blå. Som du minns ovan kunde ju alla färger skapas genom att man blandar röd, grön och blå - även CMY-färgerna kunde ju blandas till på detta sätt.

När en bild så småningom ska tryckas brukar det vara brukligt att konvertera bilden till CMYK. Dvs Photoshop börjar se alla pixlar som en kombination av dessa färger istället.

Mitt tips är att det är bäst att arbeta i RGB hela vägen. Vid behov konverterar du fotot till CMYK i slutet av arbetet och gör ev småkorrigeringar innan det går till tryck.

En vanlig hemmaskrivare skriver ut med CMYK-färg men arbetar i RGB och sköter konverteringen automatiskt åt dig. Så skriv alltid ut RGB-bilder till dem.

De som idag "framkallar" digitala foton på papper använder Fujis maskiner som arbetar med RGB. Så konvertera inte dessa heller.

övningar

Lyft på locket till din färgskrivare (om du har en) och titta vilka slags bläckpatroner som finns. Ju fler olika ju bättre foton är en vanlig modell.

Du kan tex ha:

 • En svart och en för färg som innehåller alla tre C M Y i olika fack.
 • En svart och en patron av varje C M Y
 • Sk fotoskrivare har ibland 6-8 patroner. Då finns några extra färgpatroner med för att ta vara på de färger som ibland blir lite matta i en vanlig skrivare - Lätt Cyan och Lätt Magenta är vanliga.

Ordlista, Svenska - Engelska

 • Komplementfärg = Complementary color
 • Färgstick = Color cast
 • Blåstick = Blue cast
 • Färgbalans = Color balance

Se även Lars Ekdals ordlista för bildbehandling